MASZYNY-SZKLARSKIE.PL MAZUR.PL

SZCZECIN, Poland - Biuro / Office:

Tama Pomorzańska 14D, 70-030 Szczecin
Tel.: 91 812 01 41 | 608 66 99 21
e-mail: mazur@mazur.pl

Relocation of glass machines (dismantling, installation) | Übersiedlungen von Glasmaschinen (De- und Montagen) | Relokacje maszyn szklarskich (demontaże, montaże)