Set of machines for the production of insulating glass

Appliance: Machines for the production of insulating glass

Manufacturer: Lenhardt, Hegla, Bystronic, Sinsch

Model: Komplett

Year of production:

Condition:

Product code: A4041501

Documentation: Download

Details

Set of machines for the production of insulating glass (for sale as a whole): 

* IGU line Lenhardt, H=2.30 m, L-R

– washing machine with inlet and outlet, 8 brushes, blower,

– frame setting station,

– AZP-GAS2.7×3.5 gas press, built in 1994 with infeed table and outfeed tilting table,

* Cross belt grinder GS-X2P, GLASS-SERWIS, year 2012,

*  Laminated glass cutting table, Hegla, VSG-H, built 1996,

* Suction cup for glass PANNKOKE, 7001-A, year 1997,

* Suction cup for glass with electric trolley, A. NOBLE & SON LTD, year 2012,

* Glass storage (movable), 8 position, external dimensions (WxLxH) approx.: 2.30 x 4.20 x 1.75 m,

* Low-E glass grinding table,

* Frame transporter, year 2006,

* Lenhardt butyl extruder, KP-7.5, year 1981,

* 2K mixing and dosing machine SINSCH, S200H PU, year 1997,

* 2K mixing and dosing machine, GLASS SERWIS, GTH-P, year 2013,

* Rotary table for glass sealing,

* HELIX-C gas filler,

* ALU spacer saw,

* INTRON frame printer, EBS-6000, year 2003,

* Milling machine for Georgian bars,

* Filler,

* Assembly table,

* Georgian bar saw,

* BYSTRONIC Jumbo cutting system

– loading table with suction cups, – cutting table XYZ78, year 1980 (modernized), – glass breaking table,

* 2 pcs. glass drawer storage

– 1st – 8 drawers, external dimensions (WxLxH) approx. 2.80 x 3.70 x 2.95 m,

– 2nd – 6 drawers, external dimensions (WxLxH) approx. 2.20 x 3.70 x 2.95 m,

* Glass unloading fork for Jumbo,

* Various “A” and “L” glass racks and trolleys.

These are used machines, some in need of repair – sold as is, without any warranty.

Machines were taken out of service approx. 4 years ago.

All information is subject to change. Subject to alterations and prior sale.

It is preferred to sell a set (all at once) of machines.

However, the sale of individual machines is not excluded.

 

Maschinensatz zur Herstellung von Isolierglaseinheiten (als Ganzes zu verkaufen): 

* Iso-Anlage Lenhardt, H=2,30 m, L-R

– Waschmaschine mit Ein- und Auslauf, 8 Bürsten, Gebläse,

– Rahmensetzstation,

– Gaspresse AZP-GAS2,7×3,5, Bj. 1994 mit Einlauftisch und Auslaufkipptisch,

* Kruezbandschleifer GS-X2P, GLASS-SERWIS, Bj. 2012,

* VSG Tisch, Hegla, VSG-H, Bj. 1996,

* Sauger PANNKOKE, 7001-A, Bj. 1997,

* Sauger mit Elektrowagen, A. NOBLE & SON LTD, Bj. 2012,

* Glaslager (verfahrbar), 8 Position, Außenmaße (BxLxH) ca.: 2,30 x 4,20 x 1,75 m,

* Low-E Abschleiftisch,

* Rahmentransporter, Bj. 2006,

* Butyl-Extruder Lenhardt, KP-7,5, Bj. 1981,

* 2K Misch- und Dosiermaschine SINSCH, S200H PU, Bj. 1997,

* 2K Misch- und Dosiermaschine, GLASS SERWIS, GTH-P, Bj. 2013,

* Drehtisch für Glasversiegelung,

* HELIX-C Gasfüller,

* ALU Abstandshaltersäge,

* Rahmendrucker INTRON, EBS-6000, Bj. 2003,

* Sprossenfräse,

* Abfüller,

* Montagetisch,

* Sprossensäge,

* BYSTRONIC Jumbo Schneideanlage

– Ladetisch mit Sauger, – Schneidetisch XYZ78, Bj. 1980 (modernisiert), – Brechtisch,

* 2 St. Glasschubfachlager

– 1. – 8 Schubladen, Außenmaße (BxLxH) ca. 2,80 x 3,70 x 2,95 m,

– 2. – 6 Schubladen, Außenmaße (BxLxH) ca. 2,20 x 3,70 x 2,95 m,

* Glasabladegabel für Jumbo,

* Diverse „A“ und “L” Glasgestelle und Wagen.

Es handelt sich um gebrauchte, teilweise reparaturbedürftige Maschinen – verkauft wie besehen, ohne jeglicher Garantie.

Maschinen sind vor ca. 4 Jahren außer Betrieb genommen worden.

Alle Angaben sind freibleibend. Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Es wird vorgezogen, einen Satz (alle auf einmal) von Maschinen zu verkaufen.

Der Verkauf einzelner Maschinen ist jedoch nicht ausgeschlossen.

 

Zestaw maszyn do produkcji szyb zespolonych (na sprzedaż jako całość): 

* Linia do szyb zespolonych Lenhardt, H=2,30 m, L-R

– myjka ze stojakiem wejściowym i wyjściowym, 8 szczotek, dmuchawa,

– stacja nakładania ramek,

– Prasa gazowa AZP-GAS2,7×3,5, rok 1994, ze stojakiem wejściowym i uchylnym stojakiem wyjściowym,

* Szlifierka taśmowa krzyżowa GS-X2P, GLASS-SERWIS, rok 2012,

* Stół do rozkroju laminatów, Hegla, VSG-H, rok 1996,

* Ssawka do szkła PANNKOKE, 7001-A, rok 1997,

* Ssawka do szkła z wózkiem elektrycznym, A. NOBLE & SON LTD, rok 2012,

* Magazyn szkła (przesuwny), 8 pozycji, wymiary zewnętrzne (szer. x dł. x wys.) ok.: 2,30 x 4,20 x 1,75 m,

* Stół do szlifowania szkła niskoemisyjnego Low-E,

* Transporter/wieszak ramek, rok 2006,

* Wytłaczarka butylu Lenhardt, KP-7.5, rok produkcji 1981,

* 2 K maszyna do mieszania i dozowania, SINSCH, S200H PU, rok 1997,

* 2 K maszyna do mieszania i dozowania, GLASS SERWIS, GTH-P, rok 2013,

* Stół obrotowy do uszczelniania szyb,

* Napełniarka gazu HELIX-C,

* Piła do ramek aluminiowych,

* Drukarka ramek INTRON, EBS-6000, rok 2003,

* Frezarka do szprosów,

* Napełniarka sita molekularnego,

* Stół montażowy,

* Piła do szprosów,

* System cięcia szkła jumbo BYSTRONIC

– stół załadowczy z ssawkami, – Stół do cięcia XYZ78, rok 1980 (zmodernizowany), – stół do rozłamu szkła,

* 2 szt. magazynów do tafli szkła

– 1. – 8 szuflad, wymiary zewnętrzne (szer. x dł. x wys.) ok. 2,80 x 3,70 x 2,95 m,

– 2. – 6 szuflad, wymiary zewnętrzne (szer. x dł. x wys.) ok. 2,20 x 3,70 x 2,95 m,

* Widełki do rozładunku szkła dla Jumbo,

* Różne stojaki i wózki na szkło typu “A” i “L”.

Są to używane maszyny, niektóre wymagają naprawy – sprzedawane w stanie takim w jakim są, bez żadnej gwarancji.

Maszyny zostały wycofane z eksploatacji ok. 4 lata temu.

Informacje bez gwarancji – zastrzegamy sobie prawo do zmian.

Preferowana jest sprzedaż zestawu maszyn (wszystkich naraz).

Sprzedaż pojedynczych maszyn nie jest jednak wykluczona.


    NEWSLETTER

    Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać bieżące informacje handlowe wprost do Twojej skrzynki e-mail!